Κείμενα‎ > ‎

Ειδικεύσεις μηχανικών και τεχνικών ήχου στον χώρο του κινηματογράφουMusic Editor
Ο μηχανικός που σε συνεργασία με τον υπεύθυνο μουσικής (music supervisor) και τον συνθέτη πραγματοποιεί μοντάζ στο μουσικό υλικό μίας ταινίας (score, τραγούδια κ.λ.π.).


Sound Designer
Ο υπεύθυνος για το soundtrack μίας ταινίας. Ασχολείται με τον σχεδιασμό και τη δημιουργία του ολοκληρωμένου ηχητικού υλικού μίας κινηματογραφικής ταινίας.


Sound Editor
Ο μηχανικός που επιμελείται το μοντάζ ήχου (μερικές φορές χρησιμοποιείται στην Ελλάδα ο όρος μιξάζ) μίας ταινίας.


Sound Effects Editor
Ο μηχανικός που επιμελείται το μοντάζ των ηχητικών εφέ μίας ταινίας.


Sound Mixer
Ο μηχανικός που είναι υπεύθυνος για την εγγραφή του ήχου κατά την διάρκεια των γυρισμάτων (production sound).


Sound Recordist ή Recorder Operator
Ο τεχνικός που χειρίζεται τον εξοπλισμό ήχου για την εγγραφή του ήχου κατά την διάρκεια των γυρισμάτων (production sound).


Sound Re-recording Mixer
Ο μηχανικός ήχου που είναι υπεύθυνος για την τελική μίξη του ήχου (διάλογοι, μουσική, ηχητικά εφέ, foley). Ανάλογα με το μέγεθος της παραγωγής, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση μπορεί να υπάρχει ένα επιτελείο έως τρειών re-recording mixers, ένας για τους διαλόγους, ένας για τη μουσική και ένας για τα ηχητικά εφέ και τα foley. Συχνά στην τηλεόραση, ο re-recording mixer που εργάζεται στη μίξη της μουσικής, αναλαμβάνει και την μίξη των foleys. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν επιτελεία των δύο μηχανικών στα οποία ένας μηχανικός εργάζεται στη μίξη των διαλόγων (θεωρείται ο επικεφαλής της μίξης - lead mixer) και της μουσικής και ένας στη μίξη των ηχητικών εφέ και των foleys.