Εκπαιδευτικό Portal


Οι ακόλουθες σελίδες είναι προσβάσιμες μόνο από εγκεκριμένους σπουδαστές. Για τη πρόσβαση είναι απαραίτητη η χρήση λογαριασμού Google. Νέοι λογαριασμοί Google μπορούν να δημιουργηθούν εδώ χρησιμοποιώντας μία διεύθυνση email από οποιονδήποτε πάροχο ή domain (όχι απαραίτητα Gmail). Ελέγξτε την επιτυχημένη δημιουργία λογαριασμού Google κάνοντας log-in σε μία υπηρεσία της Google χρησιμοποιώντας το email του παρόχου σας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις σελίδες εκπαιδευτικού υλικού παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής, χρησιμοποιώντας
τον λογαρισμό email που έχετε συνδεδεμένο με τον λογαριασμό σας Google. Η ενεργοποίηση της πρόσβασής σας πραγματοποιείται εντός μίας εβδομάδας.

Κατά την είσοδό σας χρησιμοποιείστε την πλήρη διεύθυνση email σας (π.χ. Email: myname@domain.name) και τον κωδικό σας.