Υπηρεσίες Εκπαίδευσης


  • Οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων και workshops σε θέματα σχετικά με τη μηχανική ήχου, την ηχοληψία, τη μουσική τεχνολογία και τη μουσική παραγωγή για εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων.
  • Οργάνωση και υλοποίηση εξειδικευμένων σεμιναρίων και workshops στη χρήση συγκεκριμένου εξοπλισμού ήχου (hardware και software) για εκπαιδευτικά ιδρύματα και αντιπροσώπους - προμηθευτές επαγγελματικού εξοπλισμού ήχου.
  • Μελέτη, οργάνωση και εγκατάσταση ειδικών εκπαιδευτικών studios εγγραφής και επεξεργασίας ήχου και εικόνας.
  • Εκπαίδευση προσωπικού εταιρειών καταναλωτικών ηλεκτρονικών στις σύγχρονες τεχολογίες του ήχου, της εικόνας και της πληροφορικής.
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων στις σύγχρονες τεχνολογίες και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων έως επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαίσιου Προσόντων.