Προετοιμασία ενός session για μίξη


Η υποβολή ενός recording session για μίξη μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

            1. Υποβολή πλήρους recording session σε μορφή Avid Pro Tools HD.

            2. Υποβολή ψηφιακών αρχείων τύπου WAV, τα οποία μπορούν να εξαχθούν από οποιοδήποτε σύστημα εγγραφής και επεξεργασίας ήχου.Για να μπορέσουμε να εργαστούμε στο session σας, παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω:


 • Ονομάστε ξεκάθαρα όλα τα tracks. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο τομέας των "comments" στα Pro Tools για σημειώσεις σχετικές με τη μίξη.
 • Ελέγξτε ότι υπάρχουν timeline markers που προσδιορίζουν με ακρίβεια τη δομή του μουσικού κομματιού. Εάν εργάζεστε στο Logic μπορείτε να κάνετε export ένα MIDI file το οποίο να περιέχει τους markers.
 • Ηχογραφήστε ή πραγματοποιήστε render σε κάθε εφέ που αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο του μουσικού κομματιού. Για παράδειγμα ο ήχος ενός μουσικού οργάνου που είναι επεξεργασμένος με εφέ "Guitar Rig" ή "Radio Voc".
 • Ηχογραφήστε ή πραγματοποιήστε render σε κάθε επεξεργασία κουρδίσματος (tuning). Ονομάστε την playlist ή το αρχείο ως "Tuned". Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να σώσετε και το αυθεντικό ανεπεξέργαστο αρχείο σε playlist ή ανεξάρτητα (όταν υποβάλετε αρχεία WAV), αρκεί να έχει σημειωθεί κατάλληλα στον τομέα "comments" ή στην ονομασία του αρχείου, ως "Un Tuned".
 • Αφαιρέστε όλα τα plug-ins από το session.
 • Αφαιρέστε όλες τις πληροφορίες automation από το session. Διαγράψτε κινήσεις στάθμης, mutes, automation σε plug-ins από κάθε κανάλι.
 • Πραγματοποιήστε render σε οποιαδήποτε επεξεργασία elastic audio, σύμφωνα με την επιθυμία του μηχανικού editing.
 • Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν pops ή clicks λόγω λανθασμένης επεξεργασίας στο υλικό.
 • Ελέγξτε ότι δεν περιέχονται στο session stereo tracks τα οποία στην πραγματικότητα είναι mono.
 • Ελέγξτε ότι δεν εμφανίζεται η ίδια πηγή - μουσικό όργανο σε περισσότερα του ενός tracks. Εάν η ίδια κιθάρα παίζει σε διαφορετικά χρονικά σημεία του κομματιού, τοποθετείστε τη στο ίδιο track.
 • Διαγράψτε όσα tracks και playlists δεν είναι προς χρήση.
 • Διαγράψτε όλα τα μη χρησιμοποιούμενα regions και σώστε επιλέγοντας "Save Session Copy In" προκειμένου να σωθεί ένα νέο session μαζί με τα audio files. Eλέγξτε ότι έχετε κάνει "Delete Unused Regions" από το πρώτο session έτσι ώστε να διαγραφούν όλα τα μη χρησιμοποιούμενα audio files.
 • Ελέγξτε ότι το session μπορεί να ανοιχθεί, λειτουργεί σωστά και δεν λείπουν audio files.
 • Μη διστάσετε να υποδείξετε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, όπως delays και panning, που συνδυάζονται με επιτυχία με το μουσικό κομμάτι. Μπορείτε να αποθηκεύσετε σε αρχείο "τίτλοςτραγουδιού_mixing_notes.txt" οποιεσδήποτε οδηγίες και ιδέες πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν το project, όπως παράλληλα και πληροφορίες για το τέμπο και την συχνότητα δειγματοληψίας (sample rate).